conducció eficient

Vols captar les MILLORS tècniques per una conducció eficient?

Mira bé els beneficis que t'aportarà el nostre curs!

 • estalvi combustible del 20%

Els estalvis promig de combustible van del 15% al 25% en funció del vehicle.

 • estalvi econòmic manteniment

Estalviaràs despeses en combustible així com en manteniment del vehicle.

 • reducció emissions co2

Reduiràs les emissions de CO2 a l’atmosfera i la contaminació atmosfèrica. 

 • millora confort i l'estrés

Experimentaràs una conducció molt més confortable i reduiràs l’estrès al volant.

 • augment de seguretat viària

Augmentaràs la seguretat al volant, disminuint el risc de patir un accident.

 • DISMINUCIÓ CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Contribuiràs a reduir la contaminació acústica que genera la circulació dels vehicles en zones urbanes.

 • descripció del curs
 • A qui va dirigit

Qualsevol conductor particular o conductor professional que utilitzi el vehicle per a desplaçar-se o com a eina professional

 • durada

4 hores per a turismes i 8 hores per a vehicles industrials.

 • calendari de cursos

El calendari del curs va en funció de la petició del client

 • instal·lacions

El curs es pot impartir a les instal·lacions del client i es combinarà amb recorreguts en zones urbanes i interurbanes.

 • vols combinar-ho amb una auditoria de la conducció dels vehicles de la teva empresa?

Realitzem una auditoria dels vehicles, dels elements de seguretat, de l’estil de conducció i de les actituds al volant, avaluant els riscos que pren el conductor, i oferim un conjunt de mesures i accions per a una conducció molt més segura i amb tècniques de conducció eficient.

 • continguts del curs

Anàlisi de l’estat de la flota dels vehicles, actitud al voltant, ergonomia, riscos, concentració, distàncies de seguretat, maniobres i conducció eficient.

 • durada del curs

La durada del curs és de 8 hores aproximadament en funció del número de participants.

 • instal·lacions

El curs es realitza a les instal·lacions del client i es combina amb recorreguts per zones urbanes i interurbanes.

 • informe final d'auditoria

Al final del curs s’emet informe detallat de l’auditoria dels vehicles i dels conductors de l’empresa.