MESURES DE SEGURETAT

A Poblesec hem implementat mesures per a la teva seguretat i tranquil·litat.

 • A LES INSTAL·LACIONS DE L’AUTOESCOLA
  Hem afegit gel hidroalcohòlic per a l’ús dels nostres alumnes.
  Ventilem constantment l’autoescola i com a mínim durant 10 minuts ininterromputs.
  Reforcem la neteja dels filtres d’aire per renovar l’aire de forma òptima.
  Hem implementat mesures per minimitzar el contacte entre personal administratiu, professors i alumnes, així com per mantenir en tot moment la distància interpersonal de seguretat de 2m. 
  L’aforament màxim s’ha reduit notablement.
  Procedim a la neteja i desinfecció freqüent de les instal·lacions de l’autoescola i del seu mobiliari.
  Hem eliminat tota la documentació en paper que no és imprescindible en aquest format.
  No podran accedir a les instal·lacions persones amb símptomes de tos, febre, etc.

 • ALS VEHICLES
  Abans i després de cada classe pràctica procedim a la neteja i desinfecció dels vehicles, prestant especial atenció en elements com el volant, palanca de canvis, fre de mà, tiradors de les portes, botons dels sistemes d’infoentreteniment i climatització, pantalla tàctil, intermitents, reposabraços, cinturons de seguretat, etc.
  No podran accedir al vehicle persones amb símptomes de tos, febre, etc.
  Després de cada classe es procedeix a la ventilació del vehicle.